Advarer om growing pets

, Nyhet


Growing pets er leker som eser ut når de blir fuktige eller legges i vann. Dersom små barn får i seg biter av disse, kan det i verste fall være dødelig. I Europa har flere slike produkter blitt trukket tilbake fra markedet. DSB ber norske markedsaktører og forbrukere om å være våkne.

Hva er growing pets?

Growing pets kommer i ulike varianter, men ofte i form at et lett knusbart plastegg med en figur inni. Figurene inni egget er laget i et materiale som utvider seg når det legges i vann. Slike egg selges mange steder - både i fysiske butikker, i nettbutikker og på messer.

Krav til merking

Growing pets regnes som leketøy og skal CE-merkes. I tillegg skal de merkes med advarsel om at de ikke er egnet for bruk av barn under tre år. Dette fordi små barn gjerne tygger og biter på leker. Deler av leken kan da løsne og havne i munn eller svelg. Når materialet utvider seg, kan det forårsake dødelig blokkering av luftveiene eller tarm hos små barn. DSB oppfordrer derfor foreldre og andre voksne til å respektere aldersmerkingen, og passe på at små barn ikke får tak i slike leker.

DSB ber produsenter, importører og distributører om å vurdere aldersmerkingen av slike produkter nøye. Vi minner om at:

Leketøy som ut i fra utseende, funksjoner og andre karakteristikker er særlig tiltrekkende for små barn og fremstår som tiltenkt disse, kan ikke merkes som uegnet for aldersgruppen 0-3 år.

Mange growing pets er morsomme og fascinerende for flere aldersgrupper, også de små. De krever heller ikke spesielle ferdigheter ut over det som kan forventes av små barn. Hvis produktene i tillegg ser ut som teddybjørner, dyrebabyer og liknende, må de regnes som produkter også for barn under tre år. Da kan de altså ikke merkes som uegnet for denne aldersgruppen.

Produkter i EU trukket tilbake

Et leketøy som ser ut som en leke for små barn, og som kan tenkes brukt av små barn, skal oppfylle kravene i leketøyforskriften og i EN 71-standardene (krav for leketøy til barn under tre år). Her er det blant annet krav om at leketøyet ikke har små deler som kan løsne. I EUs meldesystem for farlige produkter er det allerede registrert flere meldinger på produkter av typen growing pets, på bakgrunn av dette. Disse har blitt trukket tilbake fra markedet.

I lys av dette oppfordrer vi produsenter, importører og distributører av slike leker til å gjøre en grundig vurdering av de enkelte produkter før de gjøres tilgjengelig på markedet.

>> Se også saken om growing pets på sikkerhverdag.no, vår nettside for privatpersoner.