To helikoptre i skogbrannberedskap

DSB øker skogbrannberedskapen og setter to skogbrannhelikoptre i beredskap fra mandag 23. mars og fram til og med 14. april. De blir stasjonert på Torp utenfor Sandefjord og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

– Det er svært lite snø på Østlandet og i et bredt belte sørover og videre oppover langs kysten. I disse områdene er det store barmarksområder med mye vegetasjon. I tillegg er det økende temperaturer og vind. Dersom det ikke kommer regelmessig nedbør vil vegetasjonen på kort tid tørke opp, derfor setter vi to skogbrannhelikoptre i beredskap, sier fungerende direktør Per K. Brekke i DSB.

Opprettholde beredskap

Korona-utbruddet kan få store konsekvenser for brann- og redningsvesenet, 110-sentralene og Sivilforsvaret. DSB følger situasjonen for beredskapsaktørene tett og jobber med kontinuitetsplanlegging, slik at man kan opprettholde tilstrekkelig beredskap til landets innbyggere. DSB er også i løpende dialog med helikopterleverandøren Helitrans AS om skogbrannhelikopterberedskapen.

– Det er viktig at alle blir med på den store dugnaden og bidrar til å redusere faren for smittespredning. Følg helsemyndighetenes råd og anbefalinger, slik at flest mulig av dem som jobber med beredskap rundt om i landet kan være på jobb, sier Brekke.

Mange har for tiden hjemmekontor eller er i karantene og det kan derfor tenkes at folk kommer til å bruke økt tid i skogen. Bålforbudet trer først i kraft 15. april, men dette er ikke tidspunktet for å lage bål i skog og utmark.

– Vi oppfordrer folk til å vise ekstra aktsomhet når de er i skog og mark. Ikke tenn opp bål og ikke driv med bråte- og vernebrenning. Som følge av Korona-situasjonen må brann- og redningsvesenet nå prioritere de viktigste oppgavene de har, sier Brekke.

Overvåker skogbrannfaren

DSB overvåker skogbrannfaren, og i perioder med stor skogbrannfare kan DSB sette flere helikoptre i beredskap rundt om i landet. Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men staten har flere ordninger for å bistå kommuner som rammes av skogbranner.

– Staten setter inn skogbrannhelikopter ved behov. Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen obligatorisk lederstøtte fra skogbranneksperter. Sivilforsvaret bistår også med mannskaper og utstyr ved mange skogbranner, sier DSB-direktøren.

På sikkerhverdag.no, DSBs nettsted for privatpersoner, kan du lese mer om hva du bør gjøre ved skogbrann.