Sivilforsvaret støtter politiet og Gjerdrum kommune

, Nyhet


Sivilforsvaret har vært en etterspurt ressurs, og har en rekke oppdrag i forbindelse med skredet i Gjerdrum.

Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt satte krisestab klokka 05:30 30. desember, og hadde første representant på skadestedet på Ask i Gjerdrum kommune klokka 07:00.

I dagene som er gått, har Sivilforsvaret hatt en rekke oppdrag i forbindelse med jordskredet.

Sivilforsvaret har støttet politiet med redningsmannskaper, lys og strøm, telt og trafikkavvikling. I tillegg har de trukket 2000 meter med vannledninger for å pumpe vann.

Sivilforsvaret har også støttet Gjerdrum kommune med drift av senter for evakuerte og pårørende. Oppgavene har blant annet vært registrering og trafikkavvikling.

– Jeg er glad for at våre tjenestepliktige og ansatte i Sivilforsvaret leverer når det gjelder som mest. I en svært krevende situasjon er det fint at våre mannskaper, og vårt materiell, er nyttig for redningsledelsen og kommunen, sier direktør i DSB, Elisabeth Aarsæther.

Flere sivilforsvarsdistrikter har bidratt med materiell og materielltransport til skadestedet på Ask.

Totalt har Sivilforsvaret hatt rundt 165 ansatte og tjenestepliktige i ulike oppdrag i forbindelse med skredet i Gjerdrum. Sivilforsvaret har planlagt støtteoppdrag til og med tirsdag, men er forberedt på å bidra lenger ved behov.