Sivilforsvaret på grensen

I forbindelse med at Regjeringen har innført nye nasjonale smitteverntiltak, bistår Sivilforsvaret politiet med grensekontroll på flere norske flyplasser.

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. I den forbindelse har Sivilforsvaret, i den innledende fasen, bistått politiet med grensekontroll på flyplassene på Gardermoen, i Stavanger og Bergen.

Totalt har i underkant av 120 ansatte og tjenestepliktige vært i innsats.

Lurer du på noe om koronasituasjonen og karantenehotell, finner du mye informasjon på Regjeringen.no:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/id2694028/