Sivilforsvaret i mange korona-innsatser

, Nyhet


Sivilforsvaret er nå i 24 korona-innsatser og etterspørselen er økende.

Sivilforsvaret hjelper kommuner og politi i forbindelse med grensekontroll og støtte ved flyplasser, havner og jernbane. Samtidig låner vi ut materiell til de store legevaktene, sykehusene og politiet.

God operativ evne
– Vi har et mangfold av kapasiteter som favner alt fra støtte med telt og mulighet for overnatting, til mobile renseenheter, vann- og brannpumper, strømaggregater og støtte til helse. Så vi kan hjelpe til på mange av de samfunnskritiske områdene, sier Tore Ketil Stårvik, som er sjef for Sivilforsvaret.

Fortsatt er Sivilforsvarets operative evne god og sykdom eller karantener har ikke påvirket innsatsene så langt han.

– Sivilforsvaret er nå i innsats over hele landet, men det er viktig at vi ikke bruker opp vår beredskap og innsatsevne for tidlig. Derfor veileder vi kommuner med å finne andre gode løsninger der det er naturlig, sier Stårvik.

Kort om Sivilforsvaret
Sivilforsvaret har en styrke på 8 000 tjenestepliktige menn og kvinner og er organisert som en del av DSB.

– Sivilforsvaret er til for å beskytte sivilbefolkningen og de er en viktig aktør i arbeidet med å gjøre samfunnet sikkert, både i det daglige og når det skjer uønskede hendelser. Sivilforsvaret er trent og har utstyr slik at de kan støtte politi, brannvesen og medisinsk personell ved større ulykker og naturkatastrofer, sier Stårvik.

Sivilforsvaret er delt inn i 20 distrikter. Alle tjenestepliktige blir fordelt på disse distriktene basert på hvor de bor. Hvert distrikt har sitt distriktskontor, med til sammen ca. 210 fast ansatte.