Sivilforsvaret i korona-innsats

Sivilforsvaret ble i dag satt i innsats på Stavanger Lufthavn Sola. Oppgaven er å hjelpe til med mottak av og informasjon til passasjerene som kommer til landet – og som kan være smittet.

Bakgrunnen for denne og andre innsatser Sivilforsvaret nå gjennomfører, er at Regjeringen den 12. mars besluttet omfattende tiltak for å begrense smitten av koronaviruset i Norge.

- Sivilforsvaret er statens primære forsterkningsressurs. Sentrale oppgaver er å bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner og å verne om liv, helse og miljø. Oppdraget på Sola er et godt eksempel på nettopp det, sier Tore Ketil Stårvik, Sjef Sivilforsvar.

Det er Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe (FIG) på Sola som bistår med totalt fem personer i innsats på flyplassen.

Den siste uken har Sivilforsvaret mottatt en rekke anmodninger om bistand. Fordi korona-situasjonen er ventet å eskalere og å vare over lang tid, har etaten imidlertid måttet være restriktive med hvilke oppdrag den påtar seg.

- Vi må forsøke å finne den riktige balansen, slik at vi har muskler til å kunne bidra i ukene og månedene som kommer. I øyeblikket er vi i åtte ulike innsatser, som omfatter alt fra støtte med utstyr og materiell, til etablering av alternative legevakter og sykehjem, sier Tore Ketil Stårvik.

Sivilforsvaret har en styrke på 8 000 tjenestepliktige menn og kvinner, og er organisert som en del av DSB.

- Så ber vi innstendig om at alle nå deltar i den nasjonale dugnaden for å begrense smitte og, etter hvert, stoppe dette viruset. Lytt til helsemyndighetenes råd!