Sigurd Heier er ny leder for Sivilforsvaret

, Nyhet


Heier er fungerende sjef Sivilforsvaret fra 18. september.

Heier har siden våren 2018 vært avdelingsdirektør for DSBs avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK). I tiden framover skal han fylle rollen som leder for både Sivilforsvaret og NBK.

Heier har omfattende lederutdanning og erfaring fra både Forsvaret, privat og offentlig sektor. Han er oberst, og har blant annet tjenestegjort en rekke år i Finnmark. Før Heier begynte i DSB, var han sikkerhets- og beredskapsleder for Follobanen.

Sivilforsvaret har en styrke på 8 000 tjenestepliktige menn og kvinner og er organisert som en del av DSB.