Samfunnssikkerhetskonferansen 2020 er åpnet

Fungerende direktør Per Brekke åpnet konferansen som i år har 677 deltakere.

Tema for konferansen er "Samordning og samvirke". Samordning og samvirke er sentrale begreper i samfunnssikkerhetsarbeidet, men hvorfor er samordning og samvirke på samfunnssikkerhetsområdet så viktig, og hvorfor er det likevel så krevende å få til i praksis? Hva er muligheter og begrensninger? Dette er noen av spørsmålene som tas opp på konferansen.

Konferansen blir ikke streamet, men det blir lagt ut oppdateringer på DSBs Twitterkonto og på DSBs Facebookside underveis i konferansen.

Det blir også lagt ut bilder fra konferansen på DSBs Flickrkonto.

Intervjuer med foredragsholderne på #samsik20 legges ut på DSBs Facebookside

>> Se programmet for konferansen