Nødnett i normal drift igjen

, Nyhet


Det er redusert funksjonalitet i flere kontrollrom for Nødnett på store deler av Østlandet. Det skaper problemer for kommunikasjonen mellom kontrollrommene og de operative ressursene fra nødetatene ute i felt.

OPPDATERING: Nødnett er i normal drift igjen.

Opprinnelig melding

Nødnummer fungerer som normalt, og publikum kan kontakte nødetatene (politi, brann og helse) på vanlig vis.

Feilen fører til at nødsentralene og ressursene ute i felt har redusert evne til å kommunisere på Nødnett, men må bruke andre kommunikasjonsmidler.

Feilen oppsto i forbindelse med planlagt vedlikehold hos leverandøren, og Motorola og DSB jobber for å løse feilen. DSB har stor tro på at feilen vil være rettet i løpet av kort tid.