Oppfordrer til ekstrasjekk av tilfluktsrom

, Nyhet


DSB oppfordrer nå eiere og brukere av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg til å ta en ekstra sjekk for å kontrollere at ingen uvedkomne lett kan komme seg inn. Bakgrunnen er festen i et fjellanlegg i Oslo i helgen.

Et nedlagt og stengt fjellanlegg i Oslo ble natt til søndag 30. august brukt som festlokaler av uvedkomne. I lys av denne hendelsen ber DSB alle eiere av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg å kontrollere at deres anlegg er forsvarlig låst og sikret.

- Vi er svært glade for at dette ikke ble en enda større hendelse, sier direktør i DSB, Elisabeth Sørbøe Aarsæther. – Når vi nå går ut med denne oppfordringen er det for å unngå at dette skjer igjen. Derfor ber vi alle om å ta en ekstra sjekk. Har noen prøvd å komme seg inn i anlegget? Har bygningseier kontroll på hvem som har tilgang til nøklene?

Oppfordringen gjelder både for de som har anlegg som er i bruk og de som er nedlagte.

Det er bygningseier som har eierskap og oppfølgingsansvar for tilfluktsrom i Norge. Bygningseiere er kommuner, borettslag, bedrifter osv. Sivilforsvaret er tilsynsmyndighet. Som eier og bruker av et tilfluktsrom er man også ansvarlig for tilfluktsrommet er i forsvarlig stand i henhold til sivilbeskyttelsesloven.

Kontaktperson:
Pressevakt: 992 52 000
Epost: pressevakt@dsb.no