Økende skogbrannfare

, Nyhet


Påske og hytteforbud gir gode turmuligheter i eget nærmiljø. Vær imidlertid oppmerksom på at det er tørt i terrenget på Sør- og Østlandet. Ikke tenn bål i tørre områder!

Det er stor gress- og lyngbrannfare på Sør- og Østlandet. I tillegg er det sterk vind som gjør at brann- og redningssjefer i området er bekymret. Flere har allerede lagt ned forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark.

– Vi oppfordrer folk til å vise ekstra aktsomhet når de er i skog og mark den nærmeste tiden. Gå gjerne på tur og ta med niste, men ikke tenn opp bål og ikke driv med bråte- og vernebrenning, sier avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly.

Overvåker skogbrannfaren

DSB har økt skogbrannberedskapen og har to skogbrannhelikoptre i beredskap. De er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord, og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

– Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men staten setter inn skogbrannhelikopter ved behov. Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen også lederstøtte fra skogbranneksperter. Sivilforsvaret kan dessuten bistå med mannskaper og utstyr ved skogbranner, sier Johan Marius Ly.

DSB følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende hvilken helikopterberedskap vi må ha for å gi brann- og redningsvesenet tilstrekkelig støtte.

Hittil i år er det registrert 98 gressbranner og 14 branner i skog og utmark.

God beredskap i en vanskelig tid

Korona-utbruddet kan få store konsekvenser for brann- og redningsvesenet, 110-sentralene og Sivilforsvaret. DSB har god dialog med beredskapsaktørene og jobber med kontinuitetsplanlegging, slik at man kan opprettholde tilstrekkelig beredskap til landets innbyggere.

– Som følge av koronasituasjonen må brann- og redningsvesenet nå prioritere de viktigste oppgavene de har. Det inkluderer støtte til helsevesenet hvis de trenger ekstra ressurser i denne vanskelige tiden, sier Ly.

På sikkerhverdag.no, DSBs nettsted for privatpersoner, kan du lese mer om hva du bør gjøre ved skogbrann.