Nytt nummer av Elsikkerhet

Årets utgave av bladet Elsikkerhet er ute nå. Bladet inneholder blant annet statistikk og omtale av utvalgte elulykker som ble rapportert inn til DSB i 2019. I tillegg er det mange faglige artikler og informasjon fra NEK og Energi Norge.

- De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen hvor vi har flest elektrofagfolk i arbeid. Vi ser dessverre igjen at mange lærlinger og hjelpearbeidere er involvert i ulykker, ca 30 %. Dette er en oppgang siden 2018 er en altfor høy andel av dem som jobber i elektriske anlegg, sier seksjonsleder Jon Eirik Holst. Her har både arbeidsgivere og skoleverket en utfordring med tanke på både FSE-opplæringen og holdningsskapende arbeid.

Antall innmeldte ulykker for 2019 er rekordhøyt, totalt 556. Det ble i 2019 registrert en dødsulykke. Tre ungdommer klatret på et parkert tog i en tunnel. De to andre ble alvorlig skadet. Det så langt i 2020 ikke registrert noe dødsulykker.

- Den stadige økningen i antall innmeldte elulykker siden 2010 mener vi skyldes økt oppmerksomhet på meldeplikten og at det ikke gjenspeiler en reell økning i antall ulykker, sier Holst. 

Nyhetsbladet Elsikkerhet inneholder i tillegg informasjon om regelverket knyttet til sikkert arbeid, elektroforetak og kvalifikasjonskrav samt tekniske krav til elektriske anlegg.

>> Se siste og tidligere utgaver av bladet Elsikkerhet


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.