Ny opplæringsside om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper

, Nyhet


DSB har lansert en ny opplæringsside om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Siden retter seg spesielt mot kommunenes brann- og redningsvesen og helse- og omsorgstjeneste. Den er også relevant for andre som ønsker mer kunnskap om brannforebyggende arbeid og betydningen av samarbeid.

3 av 4 av de som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe. 9 av 10 omkommer i bolig. Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann, og mange trenger hjelp for å være trygge i hjemmene sine.

Flere kommuner gjør en stor innsats for å ivareta brannsikkerheten hos mennesker i de risikoutsatte gruppene, og vi ønsker å støtte kommunene i dette viktige arbeidet. På opplæringssiden finner du blant annet veiledere, opplæringsfilmer, e-læringskurs, statistikk, prinsippavgjørelser og eksempler på rutiner fra forskjellige kommuner.  

>> Gå til opplæringssiden Livsviktigsamarbeid.no

Hjelp oss gjerne å dele!