Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand

Regjeringen kommer i dag med en ny forskrift for hvordan offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører kan be om bistand fra Forsvaret i forbindelse med koronapandemien. Det er DSB som mottar og koordinerer anmodningene.

Forskriften gjelder for offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører utenom politiet, som har behov for bistand fra Forsvaret ved uønskede hendelser i forbindelse med koronapandemien.

Kommuner og fylker som har behov for bistand fra Forsvaret skal fremme en bistandsanmodning til fylkesmannen, som formidler den videre til DSB.

- Mange kommuner befinner seg nå i en svært krevende situasjon. Det er imidlertid viktig å understeke at Forsvaret kun skal yte bistand, dersom samfunnets sivile ressurser ikke strekker til, sier fungerende direktør Per K. Brekke i DSB.

DSB vil konsultere Politidirektoratet, Helsedirektoratet og andre relevante myndigheter ved behov, før Forsvarets operative hovedkvarter eventuelt anmodes om bistand.

- Forsvarets fremste oppgave er å forsvare Norge, og ivareta landets sikkerhet og selvstendighet. I tillegg er Forsvaret beredt til å bistå sivilsamfunnet, også gjennom koronakrisen. Det er viktig at forespørsler om bistand håndteres og prioriteres på riktig måte. På den måten sørger vi for at vi bruker ressursene våre riktig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Se hele forskriften her (regjeringen.no)