Nødmeldingssentralene i Finnmark samlokalisert

Arbeidet med samlokalisering har pågått over flere år og nå ser politi, helse og brann frem til å høste gevinster av innsatsen.

24. november gikk det ut en melding i Nødnett til alle beredskapsaktører i Finnmark som ønsket 110-sentralen velkommen til politihuset i Kirkenes. Med det er alle tre nødmeldingssentralene i Finnmark samlet i ett hus.

Helses AMK-sentral flyttet inn i politilokalene tidligere i høst og nå ligger alle tre sentralene vegg-i-vegg med hverandre. Sentralene har felles kjøkken, pauserom og møterom, samt kontorer plassert i samme etasje.

Det er positivitet og høye forventninger i alle tre etater knyttet til veien videre.

– Nødetatene har sammen funnet gode løsninger for den nye sentralen. Nå fortsetter arbeidet med å ta ut gevinster av samlokaliseringen - gjennom samarbeid og informasjonsdeling mellom sentralene. På den måten vil beredskapen i Finnmark styrkes, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Finnmark 110-region omfatter det tidligere fylket Finnmark og har omtrent 75 800 innbyggere i 19 kommuner. 110-sentralen har til nå vært drevet fra Hammerfest og med dette flyttes driften til Kirkenes.

Det blir offisiell åpning 20. januar 2021.

Det er nå gjennomført samlokalisering i halvparten av landets politidistrikter.


Foto: Finnmark politidistrikt


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.