Nødmeldingssentralene i Finnmark samlokalisert

Arbeidet med samlokalisering har pågått over flere år og nå ser politi, helse og brann frem til å høste gevinster av innsatsen.

24. november gikk det ut en melding i Nødnett til alle beredskapsaktører i Finnmark som ønsket 110-sentralen velkommen til politihuset i Kirkenes. Med det er alle tre nødmeldingssentralene i Finnmark samlet i ett hus.

Helses AMK-sentral flyttet inn i politilokalene tidligere i høst og nå ligger alle tre sentralene vegg-i-vegg med hverandre. Sentralene har felles kjøkken, pauserom og møterom, samt kontorer plassert i samme etasje.

Det er positivitet og høye forventninger i alle tre etater knyttet til veien videre.

– Nødetatene har sammen funnet gode løsninger for den nye sentralen. Nå fortsetter arbeidet med å ta ut gevinster av samlokaliseringen - gjennom samarbeid og informasjonsdeling mellom sentralene. På den måten vil beredskapen i Finnmark styrkes, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Finnmark 110-region omfatter det tidligere fylket Finnmark og har omtrent 75 800 innbyggere i 19 kommuner. 110-sentralen har til nå vært drevet fra Hammerfest og med dette flyttes driften til Kirkenes.

Det blir offisiell åpning 20. januar 2021.

Det er nå gjennomført samlokalisering i halvparten av landets politidistrikter.


Foto: Finnmark politidistrikt