Mange har opplevd brann

En fersk undersøkelse viser at hver femte nordmann har opplevd branntilløp. Test røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember.

Undersøkelsen, som er utført av Ipsos på vegne av kampanjen Røykvarslerdagen, viser at cirka 800 000 nordmenn over 18 år har opplevd branntilløp. Alle branner starter i det små, men de fleste slokkes heldigvis før de blir store.

– Disse tallene viser hvor viktig det er å ha røykvarslere og slokkeutstyr som fungerer, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

1. desember er Røykvarslerdagen. Kampanjen er et samarbeid mellom DSB, Brannvernforeningen, Gjensidige, samt Det lokale eltilsyn og brann- og redningsvesen rundt om i landet. Oppfordringen er å bruke dagen til å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov.

Hittil i år har 42 personer mistet livet i brann i Norge. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt.

Skulle det verste skje - er det viktig at røykvarslerne virker, og at man vet hva man skal gjøre. Undersøkelsen viser at 32 prosent aldri har snakket med familie og venner om hva de skal gjøre hvis det oppstår brann.

Undersøkelsen viser også at 30 prosent bruker mer strøm under koronaepidemien enn tidligere.

– Mange branner skyldes feil i det elektriske anlegget eller feil bruk. Med tanke på den økte belastningen på el-anlegg, kombinert med mye hjemmetid og behov for mer oppvarming, er vi spente på hvordan dette vil slå ut, sier Ly.

Det er mange gamle og dårlige elektriske anlegg i norske boliger. 30 prosent svarer i undersøkelsen at de ikke vet hvor gammelt el-anlegget deres er.

– Det er viktig å ta en kontroll av det elektriske anlegget. Det gir økt trygghet og dessuten rabatt på forsikringen, sier Ly. Særlig gjelder dette eldre boliger og alle som ikke har oppgradert eller fått sjekket el-anlegget siste 5-10 år.

Fakta fra undersøkelsen

  • 1 av 3 svarte at de har belastet el-anlegget mer under korona enn tidligere.
  • 46 prosent av de under 30 år svarer at de har belastet el-anlegget mer under korona enn tidligere.
  • 19 prosent svarer at de har opplevd branntilløp, 5 prosent i år.
  • 26 prosent av de unge har opplevd branntilløp, 11 prosent i år.

På røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.

Kontakt
DSB Pressevakt
99 25 20 00
pressevakt@dsb.no

Gjensidige
Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef
918 19 434
bjarne.rysstad@gjensidige.no

Norsk brannvernforening
Tor Erik Skaar, kommunikasjonsrådgiver
917 24 306
tor.erik.skaar@brannvernforeningen.no