Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Alle barnehager og skoler i Norge er stengt. Departementene har laget en liste over stillinger og personellgruppe, som ved behov bør få tilbud om plass i barnehage eller skole.

Listen over kritiske samfunnsfunksjoner finner du på regjeringen.no

Listen er ment som en veiledning til kommuner og andre som er ansvarlige for barnehage- og skoletilbud, samt til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Listen gir et godt utgangspunkt for å avgjøre hvem som bør få et omsorgstilbud til sine barn, men den gir ikke alle svar.

Er du privatperson?

Er du privatperson og har spørsmål om kritiske samfunnsfunksjoner, må du ta kontakt med egen kommune og/eller arbeidsgiver. Flere kommuner har opprettet egne informasjonstelefoner.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.