Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Alle barnehager og skoler i Norge er stengt. Departementene har laget en liste over stillinger og personellgruppe, som ved behov bør få tilbud om plass i barnehage eller skole.

Listen over kritiske samfunnsfunksjoner finner du på regjeringen.no

Listen er ment som en veiledning til kommuner og andre som er ansvarlige for barnehage- og skoletilbud, samt til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Listen gir et godt utgangspunkt for å avgjøre hvem som bør få et omsorgstilbud til sine barn, men den gir ikke alle svar.

Er du privatperson?

Er du privatperson og har spørsmål om kritiske samfunnsfunksjoner, må du ta kontakt med egen kommune og/eller arbeidsgiver. Flere kommuner har opprettet egne informasjonstelefoner.