Kronikk: Folk er bedre forberedt

, Nyhet


Alle husstander bør være forberedt på å klare seg selv i minst tre døgn. Nesten åtte av ti nordmenn oppgir nå at de kjenner til disse rådene fra DSB.

Skrevet av: Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB

Koronapandemien har påvirket oss alle, og det har vært – og er – en tøff tid for mange. Takket være god respons på myndighetenes beskjeder, har de fleste heldigvis unngått alvorlig sykdom og død blant sine nærmeste.

Beredskap for tre døgn

Vi som jobber med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, er veldig glade for at flere nå, i kjølvannet av pandemiens første fase, virker å være bedre forberedt enn før.

I en fersk spørreundersøkelse utført av Ipsos for DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) oppgir 77 prosent at de kjenner til myndighetenes anbefalinger om at alle husstander i Norge skal være forberedt på å kunne klare seg selv i eget hjem i minimum tre døgn, dersom strøm, tele-/mobilnett og internett faller ut.

Tilsvarende tall fra i fjor høst var henholdsvis 65 prosent rett før Egenberedskapsuka 2019, og 71 prosent rett etter denne kampanjen.

Lite som skal til

DSB har de siste par årene aktivt oppfordret folk til å forberede seg på å klare seg selv i minst tre døgn, slik at man er best mulig rustet i en eventuell krisesituasjon. Hvis strømmen eller vannet blir borte, eller du skulle bli isolert som følge av ekstremvær, er det greit å ha mat, drikke, varme, legemidler, hygieneprodukter og tilgang til informasjon. På sikkerhverdag.no finner du konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Ofte er det ikke så mye som skal til. Vi vet at mange husholdninger har både god beredskap og mye nyttig kunnskap. Men én ting få av oss har på lager, er vann. Derfor er det gledelig at nesten tre av ti nå oppgir at de har lagret beredskapsvann. Det er fortsatt for få, men vesentlig flere enn i fjor.

Du er en del av Norges beredskap

Norge er ikke større enn at alle – det vil si både ansvarlige myndigheter, næringsliv, organisasjoner og befolkningen (altså deg og meg) – må ta ansvar for å skape et trygt og robust samfunn.

Selv om Norge er et trygt og stabilt samfunn, minner koronapandemien oss på at når kriser inntreffer, må ansvarlige myndigheter prioritere dem som trenger det mest. Og slik vil det også være i andre kriser.

Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.