Informasjon om karantenehotell

, Nyhet


For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. Her er en oversikt over hvem som skal gjennomføre karantene på karantenehotell, og hvilke unntak som gjelder.

* Dette er en nyhetssak fra 10. november 2021. Vær oppmerksom på at det kan være gjort endringer i ordningen og/eller regelverket siden *

Ordningen med karantenehotell innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene. Karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise. Alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere.

Det er tre viktige unntak:

  • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted. 
  • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Bosatt

Med «bosatt i Norge» menes personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge eller har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret. Det må kunne dokumenteres ved innreise at man er bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis gjøres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten.

Eie bolig

Eier man bolig i Norge må man kunne dokumentere det ved innreise. Bolig omfatter også fritidseiendommer som hytte, men ikke campingvogner og båter. Det er ikke tilstrekkelig at man leier bolig. For personer i samme husstand som reiser sammen, for eksempel ektefeller eller samboere og barn, er det tilstrekkelig at minst én av de reisende eier en bolig i Norge.

Arbeid

Det kreves dokumentasjon både for at man skal utføre arbeid eller oppdrag og at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom. Dette kan for eksempel være en arbeids- eller oppdragsavtale og erklæring fra arbeidsgiver om innkvarteringen.

Svalbard

Personer som er bosatt på Svalbard, og som ikke kan dokumentere egnet oppholdssted på fastlandet skal oppholde seg på karantenehotell.

Mindreårig barn

Mindreårige barn som reiser alene, og som ikke er dekket av disse unntakene, eller unntaket nevnt under for barn som reiser for å ha samvær med sine foreldre, skal ha mulighet til å ha omsorgspersoner til stede på karantenehotellet.

Karantenehotell

Personer som er på hotellet må betale en egenandel for oppholdet. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere. Resten av utgiftene vil bli dekket av kommunene som igjen får det dekke av staten. Les mer på Lovdata.

Personene som oppholder seg på karantenehotellet skal få mulighet til å teste seg for covid-19. Selv om man tester negativt under karanteneperioden, blir ikke karantenetiden forkortet.

Ved observert brudd på karanteneplikten kontaktes politiet som vil vurdere eventuell strafferettslig forfølging.

Grupper helt unntatt fra innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden:

  • Personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.
  • Personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Tilsvarende gjelder de som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet.
  • Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.

Mer informasjon

På Helsedirektoratets nettsider finner du informasjon til reisende og arbeidsreisende som ankommer Norge (covid-19). Informasjonen finnes på flere språk og oppdateres løpende.

>> Helsedirektoratets nettsider 

På Regjeringen.no finner du informasjon om karantenehotell, samt rundskrivet som regulerer hvem som har plikt til å være på karantenehotell og hvordan et karantenehotell skal drives.

>> Om karantenehotell på Regjeringen.no