Høynet skogbrannberedskap i pinsen

Sør-Norge er på vei inn i en periode med høye temperaturer, lite nedbør og gradvis økende skogbrannfare. DSB har derfor høynet skogbrannberedskapen og har tre helikoptre i beredskap i pinsen.

– Vi oppfordrer folk til å vise ekstra aktsomhet når de er på tur i skog og mark i pinsen. Ikke tenn opp bål og ikke driv med bråte- og vernebrenning, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Skogbrannhelikoptrene er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord, på Kjeller utenfor Lillestrøm og på Ljosland i Agder. Det gjøres en ny vurdering av beredskapen 2. juni.

DSB følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende hvilken helikopterberedskap vi må ha for å gi brann- og redningsvesenet tilstrekkelig støtte. Beslutningen om å sette ekstra beredskap, gjøres på kort varsel og helikoptre flyttes til de områdene i landet som har størst fare for skogbrann. Hittil i år er det registrert 385 gressbranner og 131 branner i skog og utmark.

– Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men staten setter inn skogbrannhelikopter ved behov. Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen også lederstøtte fra skogbranneksperter. Sivilforsvaret, som er en del av DSB, kan også bistå med mannskaper og utstyr ved skogbranner, sier Aarsæther.

Det er et generelt forbud mot å tenne bål i skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.

>> På sikkerhverdag.no kan du lese mer om hva du gjør ved skogbrann og det du bør vite før du tenner bål.
>> Bilder av skogbrannhelikopter