DSBs kursvirksomhet gjenopptatt

, Nyhet


Kursvirksomheten i regi av DSB er gjenopptatt, etter at mange kurs har vært avlyst som følge av koronaviruset.

DSB følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og som kursarrangør gjør vi det vi kan for at kursdeltakerne skal kunne føle seg trygge med tanke på smittevern. Kursplaner og gjennomføring kan bli endret dersom situasjonen tilsier det.

Kursvirksomhet i Sivilforsvaret

Sivilforsvaret startet opp igjen med kursaktivitet i uke 32 – 2020. I tredje kvartal er det fokus på tjenestepliktig befal og fast ansatte i Sivilforsvaret. Fjerde kvartal planlegges i henhold til opprinnelig terminliste med unntak av kurs for FN.

Undervisning ved Norges brannskole

Norges brannskole startet opp ordinær undervisning i uke 35, 2020. På grunn av mange avlyste kurs våren 2020 er høsten ved Norges brannskole preget av stor aktivitet.

Kurstilbudet for 2021 er også lagt ut for søkning på Norges brannskoles nettside.

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap

På NUSB er det forberedt en rekke spennende kurs i kjølvannet av den første koronabølge, med faglig påfyll innen blant annet risikoanalyser, stabsarbeid, kontinuitetsplanlegging og verdivurderinger.

Kurs- og konferansekalenderen viser alle planlagte kurs ved NUSB. Kalenderen oppdateres løpende.

Nødnett – instruktørkurs radioterminal

Kursplan og påmelding for 2020 finner du på nødnett.no