DSB stopper kursvirksomheten

DSB har besluttet å stoppe all kursvirksomhet inntil videre. Dette gjelder Norsk utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) og Norges brannskole (NBSK).

Årsaken er spredningen av koronaviruset (Covid-19) og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg.

Kursaktiviteten ved NUSB ble avrundet 11. mars. Ved NBSK ble kursaktiviteten stoppet 13. mars. Opplæring og øvelser i Sivilforsvaret ble også stanset med virkning fra torsdag 12. mars.

Nødnett-kurs

Følgende Nødnett-kurs er også avlyst som følge av situasjonen:

Instruktørkurs radioterminal Nødnett

  • Oslo, Nydalen, 01.– 02. April 2020
  • Bergen, 28. – 29. april 2020
  • Tromsø, 9. – 10. juni 2020

Det arbeides nå med å utarbeide e-læringskurs og andre nettbaserte undervisningsopplegg for Nødnett. Dette vil bli tilgjengelig i løpet av våren.

Resterende Nødnett-kurs går til høsten og står fortsatt som oppsatt.

Avlyste konferanser

DSB har også avlyst Brannvesenkonferansen, Nødnettdagene og CBRNE-konferansen.