DSB setter inn ekstra helikopterberedskap

Store deler av landet er på god vei inn i en periode med høye temperaturer og lite nedbør. Dette gir økende skogbrannfare, og mange steder er det tørrere i bakken og vegetasjonen enn det kan se ut som.

DSB har derfor besluttet å høyne helikopterberedskapen. Det er 7 skogbrannhelikoptre i beredskap gjennom helgen, disse er plassert fra Trøndelag og sørover. DSB er i fortløpende dialog med Helitrans om eventuell flytting av helikoptre til andre steder, og om ytterligere helikopterberedskap.

Vi minner på også på det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september. Da er det det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Alle oppfordres nå til å vise ekstra varsomhet ved all ferdsel i skog og mark, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB.

Les mer
>> Dette gjør du ved skogbrann
>> Dette må du vite før du tenner bål