DSB behandler søknader om drift av anlegg for CO2-håndtering

DSB behandler søknadene fordi driften av anleggene innebærer håndtering av store mengder trykksatt gass, som kan medføre en fare ved ukontrollerte utslipp.

I september la regjeringen frem stortingsmeldingen «Langskip – fangst og lagring av CO2» og de vil bevilge totalt 16,8 milliarder kroner til satsingen.

Langskip omfatter hele verdikjeden for storskala fangst, mellomlagring, transport og deponering av CO2, og de planlagte fangstanleggene ved Norcem Brevik og Oslo Fortum Varme samt mottaksanlegget til Northern Lights i Øygarden.

Søknadene ligger til høring og er kunngjort under dsb.no/hoeringer-og-konsekvensutredninger.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.