DSB årsrapport 2019

, Nyhet


DSB har fortsatt det gode arbeidet med prioriterte satsings- og samarbeidsområder på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Nordisk samarbeid har også vært et viktig fokusområde i 2019.