Digital innreiseregistrering fra i dag

, Nyhet


I dag lanseres det digitale reiseregisteret, som skal erstatte den midlertidige, papirbaserte løsningen. For å bedre smittekontrollen, besluttet regjeringen før jul at alle som reiser til Norge må registrere seg.

– Regjeringen er bekymret for importsmitte, og spesielt for nye muterte virusvarianter. Derfor har vi bestemt at alle som passerer grensen, også norske statsborgere, som hovedregel skal registrere seg. Formålet er å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smitteoppsporing – og dermed begrense importsmitten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

– Innreiseregistering, den obligatoriske covid-19 testingen på grensen, krav om negativ test før innreise og karanteneplikt. Alt er en del av regjeringens tiltak for å redusere importsmitten i tiden som kommer, sier Mæland.

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige for å oppnå disse formålene. Dataene er lagret sikkert, og blir slettet etter 20 dager. 

Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen

Det digitale reiseregisteret er tilgjengelig via regjeringen.no

Foreløpig er løsningen på engelsk og norsk, men flere språk vil komme til fortløpende. I en overgangsperiode vil det også være mulig å benytte den papirbaserte, midlertidige løsningen.

Det er etablert et callcenter for de som har spørsmål eller trenger bistand til registrering: +47 33 41 28 70.

– Dette systemet gjør det enklere for de reisende som skal registrere seg. Samtidig blir det et viktig verktøy for myndigheter som skal drive smittesporing og sikre etterlevelse av karanteneplikten, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har DSB utarbeidet løsningen i tett samarbeid med den tekniske leverandøren F24.

– Uten et tett og godt offentlig-privat samarbeid hadde dette vanskelig latt seg realisere på så kort tid, sier Aarsæther.