Bruk beskyttelsesbriller på nyttårsaften

De tre siste nyttårsfeiringene har til sammen 40 personer fått øyeskader som følge av bruk av fyrverkeri. Ingen av de skadede brukte beskyttelsesbriller.

Overlege Nils Bull ved Haukeland universitetssykehus registrerte 15 øyeskader etter nyttårsfeiringen i fjor. Lette øyeskader som blir behandlet ved legevakt blir ikke regnet med i oversikten.

Kan få store konsekvenser

De siste ti årene har det i snitt blitt meldt om cirka 50 personskader årlig i forbindelse med nyttårsfeiringen. Personskadene har ulik alvorlighetsgrad og er på fingre, ansikt, hørsel, øyne eller andre kroppsdeler. Menn er overrepresentert blant dem som blir skadet.

- Et lite øyeblikks ubetenksomhet kan få store konsekvenser. Ansiktet og øynene er spesielt utsatt. Bruk beskyttelsesbriller, det er et lite og enkelt tiltak som kan redde øynene hvis det skulle gå galt, oppfordrer direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Beskyttelsesbriller deles ofte ut gratis eller selges for en billig penge der du kjøper fyrverkeri. Både den som skal avfyre fyrverkeriet og de som ser på bør bruke beskyttelsesbriller.

Enkle forholdsregler

Fyrverkeri er eksplosiver og selv små mengder er nok til å gi livsvarige skader. - Bøy deg aldri over fyrverkeri når du tenner på og hold god avstand fra oppskytningen. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. Med alkohol i blodet reagerer du saktere og du får dårligere vurderingsevne. Det er viktig å huske på at fyrverkeri er eksplosiver. Det skal man håndtere med respekt, sier Aarsæther.

Pass på barna

Mange barn leter etter rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp etter deg, slik at ingen skader seg på fyrverkeri du har latt ligge igjen.

- Det er de voksnes ansvar å sørge for at barn og ungdom holder trygg avstand under oppskyting av fyrverkeri. Det er ikke bare uforsvarlig, men også forbudt å overlate fyrverkeri til mindreårige, minner Aarsæther om. Barn kan bruke stjerneskudd, hvis voksne passer på at det brukes riktig. Stjerneskudd skal bare brukes ute, og skal holdes på god avstand fra eget og andres ansikt. Også ved bruk av stjerneskudd er det viktig å bruke beskyttelsesbriller, slik at barna ikke får gnister i øynene.

>> På sikkerhverdag.no finner du fyrverkerireglene og andre gode råd før nyttårsaften.