Brexit og mulige konsekvenser på områder innen DSBs ansvarsområde

, Nyhet


Storbritannia forlater EU 31. januar. Likevel blir det meste som før. Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år.

Årsaken er en overgangsperiode som trer i kraft 1. februar 2020. I denne overgangsperioden vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. 

Utenriksdepartementet har i samarbeid med de involverte departementene, laget en omfattende nettside om brexit og Norge.

>> Gå til regjeringens nettside med oppdatert status for pågående forhandlinger

DSB har blant annet ansvar for 17 vareområder som er regulert av harmonisert vareregelverk. Disse er gjennomført i forskrifter som for eksempel forskrift om enkle trykkbeholdere, forskrift om trykkpåkjent utstyr, forskrift om leketøy og forskrift om elektrisk utstyr. DSB har også ansvar for en rekke vareområder som ikke er regulert av harmonisert regelverk.

På regjeringen.no er det laget en egen side med spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå som følge av brexit.

>> Se Spørsmål og svar om brexit

Her er det utfyllende informasjon om situasjonen dersom det ikke blir noen avtale mellom Storbritannia og EU, blant annet nyttig informasjon til produsenter, distributører og importører av varer. Vi anbefaler markedsaktørene om å søke informasjon på disse sidene som holdes løpende oppdatert.

Særlig om transportabelt trykkutstyr

Direktiv 2010/35/EU er gjennomført i forskrift 22. november 2012 nr. 1088 om transportabelt trykkutstyr og har en spesiell stilling innenfor vareområdet, da det også gjelder for produktene i bruksperioden, og regulerer blant annet periodiske kontroller.

Brexit vil ikke påvirke samsvarsvurderinger som er gjort av transportabelt trykkutstyr som har blitt brakt i omsetning før brexit. Periodiske kontroller utført før brexit av kontrollorganer utpekt av britiske myndigheter, vil fortsatt være gyldige forutsatt at kontrollorganet var gyldig oppført i NANDO på kontrolltidspunktet.

I forbindelse med uttredelsen fra EU har Storbritannia foretatt noen justeringer i sin forskrift for transportable trykkbeholdere og transport av farlig gods. Vår tolkning er at transportabelt trykkutstyr fra EØS inntil videre beholder samme rettigheter som tidligere. Oppdatert regelverk finner du her: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/1348/contents