Brannvesenkonferansen avlyses

, Nyhet


DSB har besluttet å avlyse Brannvesenkonferansen 2020.

Årsaken er spredningen av koronaviruset (covid 19), og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg.

På konferansen samles personer med nøkkelroller i den lokale beredskapen, og DSB ønsker ikke å utsette dem for smitterisikoen som ansamlinger av mennesker representerer.

Vi beklager å måtte avlyse konferansen, men samtidig var det en riktig avgjørelse å ta – gitt situasjonen vi står i. Nå er det avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å hindre smitte og redusere trykket på helsevesenet.