Branner i personbiler

I kjølvannet av den omfattende brannen i parkeringshuset på Sola lufthavn, får DSB en rekke henvendelser vedrørende brannsikkerhet i parkeringshus og mer generelt om branner i personbiler. Her er våre svar.

Skal evaluere

Når det gjelder brannen på Sola, så gjør DSB en evaluering av hendelsen sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). DSB er brannmyndighet, mens DiBK er byggteknisk myndighet.

–Nå skal vi innhente kunnskap om hva som faktisk har skjedd, slik at vi kan forebygge liknende branner i fremtiden, sier Dag Rune Omland, seksjonssjef for Brann og redning, DSB.

En viktig del av evalueringen vil også være å sanke erfaringer som kan øke kunnskapen hos nødetatene, både når det gjelder forebygging og håndtering.

–Brannvesenet har gjennom brann- og eksplosjonsvernlovenen plikt til å evaluere håndteringen, og deres innspill er svært viktig å få inn, sier Omland.

Hvor ofte brenner det i personbiler?

Siden 2016 har brannvesenene rapportert om totalt 3.260 tilfeller av brann i personbil. Mange tror at elbiler er høyt representert på brannstatistikken, men det er ikke tilfelle.

– I forhold til andelen elbiler på norske veier, så brenner det sjeldnere i elbiler enn i "vanlige" biler som går på fossilt drivstoff. Det er dessuten svært sjelden at det er batteriet som er årsaken til brann i elbil. Det sier Jon Eirik Holst, seksjonssjef for Elsikkerhet, DSB.

DSBs statistikk (BRIS) for perioden 2016 til og med 2019 viser denne følgende tall:

Branner i personbil (2016-2019)

Drivstofftype for bilen/kjøretøyet det startet brann i Antall oppdrag
Bensin/diesel 2651
Ukjent (ikke definert type kjøretøykategori ved innrapportering) 450
Annet 76
El-bil 60
Hybrid 12
Gass 11
Totalt 3260