Bålforbud fra 15. april

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

– Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø. Faren vil øke utover i uka da det ventes stort sett tørt vær. Det er nå så tørt at vi kan få branner som kan utvikle seg til langvarig slokkeinnsats. Derfor må alle nå ta et ekstra ansvar i disse tider slik at vi unngår skogbrann, sier avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly.

Fra 8.–14. april ble det rapportert inn 63 branner i skog og gress. Disse fordeler seg på følgende fylker: Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Oslo og Rogaland.

DSB har nå to skogbrannhelikopter i beredskap. I tillegg til helikopteret som har fast beredskap på Sandefjord/Torp, er et helikopter nå stasjonert på Kjeller.

>> Les mer om hva du gjør ved skogbrann og det du bør vite før du tenner bål på nettstedet sikkerhverdag.no