6 av 10 bekymret for boligbrann - likevel øver nesten ingen

, Nyhet


Skadedyr, sopp, lekkasjer, innbrudd, elektrisk feil og lynnedslag; av hendelser som rammer hjemmet, er nordmenn aller mest bekymret for brann, viser ny undersøkelse gjennomført i forbindelse med Brannvernuka 2020.

Brann topper listen over ulykker vi er redd for at skal ramme boligene våre. Seks av ti (61 %) oppgir at de er bekymret for en brann i boligen, langt foran frykten for vann- eller kloakklekkasje (22 %), innbrudd (20 %), skadedyr eller sopp (16 %) og andre hendelser.

- En brann kan være dødelig, svært ødeleggende og traumatiserende, det er ikke rart vi er redd for det. Heldigvis er det flere ting du kan gjøre for å være best mulig forberedt. Sjekk at røykvarslerne og slokkeutstyret fungerer, test rømningsveier, avtal et møtested ute og snakk sammen om hva dere gjør om alarmen går, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Nesten ingen øver

Selv om brann er blant våre største bekymringer for boligen, er det kun 1 av 10 som har gjennomført en brannøvelse hjemme siste år.

- Som voksen tenker man kanskje at man vil handle rasjonelt når brannalarmen uler. Det er imidlertid ikke like lett å holde hodet kaldt når huset fylles med røyk og kroppen fylles med adrenalin. Man har kanskje bare minutter på å få hele familien i sikkerhet. Øv på evakuering hjemme, det skaper trygghet for barn og voksne, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Brannvernuka 2020

Brannvernuka er en nasjonal uke med fokus på brannsikkerhet som i år arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og landets brannvesen. Formålet med Brannvernuka er å bevisstgjøre innbyggerne om brannfaren i en tid på året da antall boligbranner øker.

I år inviterer brannvesenet til en livesending med Brannbamsen Bjørnis på Youtube 19. september kl. 11:00, som erstatter det populære tilbudet Åpen brannstasjon. Bruk gjerne anledningen til å snakke om brann og evakuering med barna.

Les mer om brannvernuka her: https://brannvernforeningen.no/brannvernuka

Om undersøkelsen

Tallene kommer frem i en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av Kantar i perioden 28.8.-7.9.2020, på vegne av Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).