30 millioner til Sivilforsvaret

, Nyhet


Stortinget har bevilget 30 millioner kroner ekstra til Sivilforsvaret. Pengene skal gå til utstyr og til å heve mannskapenes kompetanse.

– Sivilforsvaret er en viktig del av totalforsvaret og gir samfunnet mye beredskap for pengene. Det har vi blant annet sett under koronakrisen, hvor Sivilforsvaret har støttet kommunene rundt om i landet på en svært god måte, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

I innstillingen til Stortinget fremheves Sivilforsvarets innsats under koronakrisen, der tjenestepliktige kvinner og menn har bistått helsevesenet med utstyr og mannskap. Innsatsen har kommet i tillegg til Sivilforsvarets andre oppgaver.

– Stortingets ekstrabevilgning kommer godt med, og vi skal sørge for at disse pengene blir brukt på en best mulig måte for samfunnet. Vi er i gang med nødvendige investeringer og planlegger mer opplæring og flere øvelser for mannskapene ut året, sier Aarsæther.

Pengene vil blant annet bli brukt til innkjøp av personlig utstyr, økt transportkapasitet, telt, områdebelysning, varmeaggregater og brannslokkingsutstyr.

– Sivilforsvaret er til for å beskytte sivilbefolkningen i krig og fred, og er en viktig aktør i arbeidet for et sikrere samfunn. Mannskapene er trent og har utstyr slik at de kan støtte politi, brann og helse ved større ulykker og naturkatastrofer, understreker Aarsæther.

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har en styrke på cirka 8 000 tjenestepliktige kvinner og menn, fordelt over hele Norge.