20 millioner til fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell

Stortinget vedtok 19. juni å bevilge 20 millioner kroner for å legge til rette for raskere igangsetting av byggearbeidet og videre etablering av den nye fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund.

– Dette er en bevilgning som vi naturligvis er svært glade for. Nå er vi et steg nærmere en ny, etterlengtet fagskole. Det vil bety økt kompetanse i norske brann- og redningsvesen - og dermed et viktig løft for brannberedskapen i hele landet, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.  

Det er behov for ny infrastruktur ved Norges brannskole, før ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell kan starte opp. I januar 2019 fikk Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med å gjennomføre et forprosjekt for bygging
av ny infrastruktur. Statsbygg vil levere endelig forprosjektrapport i juni 2020.