20 millioner til fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell

Stortinget vedtok 19. juni å bevilge 20 millioner kroner for å legge til rette for raskere igangsetting av byggearbeidet og videre etablering av den nye fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund.

– Dette er en bevilgning som vi naturligvis er svært glade for. Nå er vi et steg nærmere en ny, etterlengtet fagskole. Det vil bety økt kompetanse i norske brann- og redningsvesen - og dermed et viktig løft for brannberedskapen i hele landet, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.  

Det er behov for ny infrastruktur ved Norges brannskole, før ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell kan starte opp. I januar 2019 fikk Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med å gjennomføre et forprosjekt for bygging
av ny infrastruktur. Statsbygg vil levere endelig forprosjektrapport i juni 2020.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.