Unikt nordisk nødnettsamarbeid

, Nyhet


Under årets Barents Rescue-øvelse koblet Norge, Sverige og Finland for første gang sammen sine nasjonale nødnett.

Treveissammenkoblingen kan være avgjørende ved naturkatastrofer, ekstremvær, kriminalitet, ulykker og andre nødsituasjoner.

I 2016 ble Norge og Sverige de to første landene i verden som samkjørte sine nasjonale nødnett. I senere tid har også Finland/Sverige og Finland/Norge etablert tilsvarende løsninger. Dette har gitt nød- og beredskapsaktører effektiv og sikker kommunikasjon i grenseområdene og på tvers av landegrensene.

Smidig kommunikasjon
De nordiske landene har lange tradisjoner for samarbeid når det kommer til samfunnssikkerhet og beredskap.

- Treveissammenkoblingen gir smidigere kommunikasjon i arbeidet med regionale utfordringer, og gjør det enda enklere å hjelpe hverandre med å forebygge kriminalitet og håndtere hendelser, sier avdelingsdirektør Sigurd Heier i DSB.

Nødnettsamarbeidet sikrer at aktører med samfunnskritiske oppdrag kan kommunisere med sine egne radioterminaler i spesialetablerte talegrupper på tvers av landegrensene. Dette gjelder på både strategisk og operasjonelt nivå.

- Vi er stolte av å kunne lansere denne treveissammenkoblingen med våre naboland. Dette er en milepæl for internasjonalt samvirke i nødsituasjoner. Nødsituasjoner tar ikke hensyn til landegrenser, så det kan heller ikke nød- og beredskapskommunikasjonen gjøre, sier Heier.

Fortsatt en jobb å gjøre
I tillegg til felles talegrupper vil felles retningslinjer og rutiner, samt kunnskap om hverandres beredskapsledelse og metoder, bidra til at det blir enklere, tryggere og mer effektivt å jobbe på tvers av nasjonale og organisatoriske grenser.

- Her gjenstår det fortsatt litt arbeid, og det vil blant annet bli viktig å gjennomføre, overvåke og evaluere øvelser på tvers av landegrensene. Slike aktiviteter sikrer at det opprettholdes et sikkerhetsnivå som både operatører og den øvrige befolkningen er vant til. Med fokus på slike tiltak, vil det være mulig å videreutvikle kompetanse på alle nivåer, sier Matilde Brown Megård i DSB, som er prosjektleder for sammenkoblingen i Norge.

Om Barents Rescue
Barents Rescue 2019, som ble gjennomført 23. – 27. september i Kiruna i Sverige, er en sivil, internasjonal krisehåndteringsøvelse med fokus på grenseoverskridende samvirke ved håndtering av nødsituasjoner i Barentsregionen. Målet med øvelsen er å sikre en fredelig og stabil utvikling i regionen, og er slik en svært passende arena å lansere treveissammenkoblingen på.