Skogbrannhelikopter i beredskap

, Nyhet


Skogbrannhelikopteret er i fast beredskap i perioden 15. april til 15. august. Helikopteret er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord.

- Sommeren i fjor ble den mest krevende skogbrannsesongen vi har opplevd noensinne med hele 2085 skogbranner i inn- og utmark. Ved 160 av skogbrannene ble det benyttet skogbrannhelikopter, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Til nå i år (11. april) er det registrert 112 gressbranner og 27 branner i skog og utmark. Hordaland, Møre og Romsdal og Rogaland er fylkene som har vært ekstra utsatt så langt i år.

Overvåker skogbrannfaren
- DSB overvåker skogbrannfaren løpende, og i perioder med stor skogbrannfare kan DSB sette flere helikoptre i beredskap rundt om i landet, sier Pedersen.

Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men Staten har flere ordninger for å bistå kommuner som rammes av skogbranner.

- Staten setter inn skogbrannhelikopter ved behov. Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen obligatorisk lederstøtte fra skogbranneksperter. Sivilforsvaret bistår også med mannskaper og utstyr ved mange skogbranner, sier avdelingsdirektøren.

Det primære målet med skogbrannhelikopteret er å slå ned flammer, gi grunnlag for slokking på bakken, ta flankene og hindre videre spredning. Helikopter brukes også til å flytte personell og utstyr ut i terrenget, og til observasjon.

Bålforbud fra 15. april
I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

- Oppdager du en skogbrann tidlig kan du ofte slokke den med enkle midler. Alle branner må varsles så raskt som mulig til nødnummer 110. Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området før flammene omringer deg, sier hun.

På nettstedet sikkerhverdag.no kan du lese mer om hva du gjør ved skogbrann og det du bør vite før du tenner bål.