Sivilforsvaret bistår politiet i redningsaksjonen ved Hustadvika

, Nyhet


Rundt 50 personer fra Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt er i innsats i forbindelse med evakueringen av Viking Sky lørdag kveld. Mannskapene har etablert båreplasser til de evakuerte, og bistått med vakthold og registrering.

Da de første evakuerte cruisebåtpassasjerene ble fraktet i land i Fræna i ettermiddag, var mannskaper fra Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt på plass med båremateriell, ullpledd og soveposer. 

– I løpet av de tre første timene leverte vi 1250 ullpledd og rett over 300 bårer, forteller Karl Thomas Hals, beredskapsvakt ved Møre og Romsdal SFD.

En sentral del av bistanden var å få på plass båreplasser i Brynhallen til de evakuerte, men mannskapene har også bistått med trafikkavvikling, vakthold og registrering. Nå forbereder distriktet seg på enda flere innsatstimer ut over kvelden og natten.

– Vi har akkurat sendt ut forhåndsvarsler til alle tjenestepliktige i distriktet om å gjøre seg klare for innsats hvis det blir behov, sier Hals.

Samvirkekonferanse

DSB har også iverksatt forsterket vakt som følge av situasjonen i Møre og Romsdal. I samarbeid med Politidirektoratet (POD) har DSB hatt møte med relevante etater i forbindelse med evakueringen av Viking Sky lørdag 23. mars.

I en telefonkonferanse med POD, FOH, Kystverket, Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Sivilforsvaret, har formålet vært å dele informasjon om situasjonen og forventet utvikling av hendelsen.

– Dette er en krevende situasjon, der naturkreftene gjør en allerede vanskelig redningsoperasjon enda mer krevende. Da er godt samarbeid mellom etatene avgjørende for å kunne håndtere situasjonen best mulig, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.