Økende skogbrannfare

, Nyhet


DSB har besluttet å forsterke skogbrannberedskapen gjennom påsken og har nå tre skogbrannhelikoptre i beredskap.

DSB advarer om økende skogbrannfare de stedene i Sør-Norge hvor det ikke er snø.

- Det som er spesielt i år er at det er mye død vegetasjon etter fjorårets tørkesommer og inntil det kommer nedbør av betydning vil skogbrannfaren øke ytterligere, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen.

Det er et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Bruk av åpen ild kan nå få store konsekvenser med rask brannspredning.

Skogbrannhelikoptrene er stasjonert på Torp, Kjeller og Sauda. DSB vurderer fortløpende om helikopterberedskapen skal tas opp eller ned.

Det er brannsjefene som i samarbeid med 110-sentralen vurderer behovet for skogbrannhelikopter.

Følg med på skogbrannfaren på: http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html