Ny sjef for Sivilforsvaret

, Nyhet


Tore Ketil Stårvik har sin første arbeidsuke som ny sjef for Sivilforsvaret. Stårvik kommer fra jobben som sjef for Opplandske heimevernsdistrikt.

 Jeg skal bidra til å skape et enhetlig, relevant og synlig sivilforsvar. Min viktigste oppgave er å videreutvikle Sivilforsvarets rolle i krise og krig – nemlig beskyttelse av sivilbefolkningen, sier Tore Ketil Stårvik.

Stårvik er 53 år, og har hatt en rekke ulike lederjobber i Forsvaret. Han har også en mastergrad i militære studier med fordypning i krisehåndtering og beredskap, og har vært ute i internasjonale operasjoner seks ganger. 

De ansatte og tjenestepliktige i Sivilforsvaret har i mange år gjort en særdeles viktig jobb som forsterkningsressurs for nødetatene. Det så vi ikke minst under den heftige skogbrannsommeren i fjor. Vi har imidlertid en tydelig målsetting om at Sivilforsvaret også skal bli bedre rustet til å ivareta sivilbefolkningen i krise og krig, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

Foto av Stårvik finnes på DSBs Flickr-konto.