Ny opplæringspakke til helse- og brannpersonell om brannsikkerhet

, Nyhet


Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann og overrepresentert i dødsbrannstatistikken. Et samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brannvesenet kan redde liv.

Helsedirektoratet og DSB har laget en opplæringspakke til helse- og brannpersonell om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

Opplæringspakken er utviklet med støtte fra Gjensidigestiftelsen og Det store brannløftet.

Gjennom filmer, oppgaver, spill og eksempler i et modulbasert e-læringskurs, lærer du blant annet om ansvars- og oppgavefordeling, risikofaktorer, tiltak og hvordan samarbeid mellom helse og brann kan gjennomføres i praksis. Pakken inneholder også filmen En dag i din uniform hvor du får være med hjemmetjenesten og brannvesenet på jobb.

Du finner hele opplæringspakken på dsb.no/livsviktig