Norske hjelpere til Samoa

, Nyhet


Norge har sendt et bidrag på 20 personer fra Emergency Medical Team (EMT) for å hjelpe det lokale helsevesenet på Samoa etter et alvorlig utbrudd av meslinger.

Hittil er 53 personer, de fleste små barn, rapportert omkommet som følge av utbruddet av meslinger på øya Samoa i Stillehavet. Over 3000 tilfeller av sykdommen er påvist siden utbruddet startet.

Norsk bidrag
Det norske bidraget består av 16 helsearbeidere og fire personer som bekler vesentlige støttefunksjoner (teamledelse, IKT, sikkerhet og logistikk). Oppdragets lengde vurderes til cirka fire uker. Det norske teamet skal primært gi bistand til normal sykehusdrift. Forpartiet dro søndag ettermiddag mens hovedstyrken dro mandag.

Det er DSB og Sivilforsvaret som står som arbeidsgiver, og organiserer og koordinerer den norske innsatsen i nært samarbeid med Helsedirektoratet. Det er første gang EMT-personellet sendes til innsats i utlandet etter WHO-sertifisering og godkjenning av enheten i februar 2018. 

Les også sak om det norske bidraget på Regjeringen.no.

Alvorlig situasjon
Stillehavsøygruppen Samoa med sine knappe 200 000 innbyggere har den siste tiden hatt et alvorlig meslingutbrudd. WHO vurderer at utbruddet ennå ikke har nådd toppen, og at antall tilfeller og belastningen på det lokale helsevesenet vil fortsette å øke før vaksinasjonstiltakene ventes å få effekt.

Media
For spørsmål om helsebidraget: Kontakt Helsedirektoratets pressevakt.
For spørsmål om DSBs rolle: Kontakt DSBs pressevakt.