Nødnett over grensen

, Nyhet


Nødnett gir nye mulighter for samvirke mellom norsk og svensk ambulansetjeneste. Nå tar ambulansetjenestene i begge land i bruk muligheten for grenseoverskridende kommunikasjon for å forenkle og forsterke samarbeidet.

Daglig håndteres pasienttrafikk langs og på tvers av den norsk-svenske grensen. 

- Det at ambulansetjenesten nå kan kommunisere med sine svenske kolleger over Nødnett letter samarbeidet og bidrar til økt beredskap i grenseområdene forteller Cecilie Daae, direktør i DSB. -Det er mange muligheter i Nødnett og det er viktig at vi utnytter det fullt ut for å få mest mulig igjen for investeringen som er gjort, sier Daae. 

Som de to første landene i verden har Norge og Sverige laget bro mellom sine nasjonale nødnett. Det er dette som gjør det mulig for nødetatene i begge land å samvirke i felles talegrupper og ved innsats i nabolandet.  I Norge har DSB hatt ansvaret for å etablere grenseoverskridende kommunikasjon over Nødnett. Dette ble demonstrert ved en større internasjonal øvelse i Trøndelag i november 2016, og tjenesten Bruk i Sverige ble lansert for brukerne i mars 2017.

- Vi er stolte over å kunne tilby denne tjenesten som forenkler samarbeidet for nød- og beredskapsaktører, og er glade for at helsetjenesten i begge land gjennom felles innsats har utarbeidet prosedyrer som gjør det mulig for dem å ta tjenesten i bruk, sier Daae.

Helsedirektoratet och Socialstyrelsen i Sverige markerer i dag, den 1. februar, at ambulansetjenesten i begge land nå bruker grenseoverskridende kommunikasjon. For anledningen ble det gjennomført en gruppesamtale i en felles norsk-svensk talegruppe med deltakere fra både norske og svenske brukere i grenseområdene.

I november 2018 lanserte DSB og finske Erillisverkot tjenesten som gir norske og finske nød- og beredskapsaktører muligheten til å kommunisere over grensen og ved innsatser i nabolandet. Det arbeides videre med utvikling av felles norsk-svensk-finske talegrupper som etter planen skal være på plass til øvelsen Barents Rescue 2019.

Nyhet fra Helsedirektoratet: Enklere å redde liv på tvers av landegrensene