Menn topper brannstatistikken

, Nyhet


Siden år 2000 har 1079 personer omkommet i brann i Norge, men aldri før har kjønnsfordelingen vært så skjev som nå. Nå starter brannsesongen igjen.

- Menn har dessverre toppet dødsbrannstatistikken i mange år, men aldri så voldsomt som i år, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

Hittil i år har 30 personer omkommer i brann. 25 av disse er menn.

- Lyspunktet i denne dystre statistikken er at jevnt over går antall brannomkomne ned. Ser vi på tallene for de siste 20 årene, går det heldigvis riktig vei, takket være et målrettet samarbeid mellom brann- og redningsvesenet, el-bransjen, forsikringsbransjen og myndighetene, sier Daae.

Tallene hun viser til er fra de siste 20 års brannstatistikk. Fra år 2000 til 2009 omkom i gjennomsnitt 64 personer årlig. Fra 2010 og frem til det gjenstår en måned av 2019, har det i snitt omkommet 43 personer årlig i brann. Det blir 21 menneskeliv spart hvert eneste år – i ti år.

Skift røykvarslerbatteri

- Alle kan bli bedre på å tenke brannsikkerhet, men som statistikken viser er det menn som har mest å gå på. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal, og at de kan høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Simon Andre Olsen, boligekspert i Gjensidige.

Alle må ha minst én røykvarsler i hver etasje. Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

Desember og januar på branntoppen

- Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Så om du ikke allerede har gjort det, bruk denne anledningen til å bytte batterier i røykvarslerne og teste at de virker, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Røykvarslerdagen 1. desember er et mangeårig samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening, DLE (Det lokale eltilsyn), Brannvesenet og Gjensidige.

Brannfakta

  • Totalt har det omkommet 1079 personer i branner i Norge siden år 2000.
  • 62% av de omkomne er menn, 38% er kvinner.
  • Hittil i år er 82% av de brann omkomne menn. Andelen menn er høyere enn noen gang.
  • I gjennomsnitt omkom 64 personer årlig fra år 2000 til 2009.
  • De påfølgende ti årene fra 2010 til dagens dato i 2019 har det omkommet i gjennomsnitt 43 personer årlig.
  • Pass på at polene på batteriet settes inn riktig når du bytter batteri i røykvarsleren. På noen modeller er det lett å gjøre feil. Da kan batteriet bli varmt, og røykvarsleren kan begynne å ryke.
  • Dersom du har en røykvarsler av modell KD-101LA eller KD-101LF, anbefaler Direktoratet for byggkvalitet at du bytter dem ut med en røykvarsler med batterisko.

Kontakt

DSB Pressevakt

99 25 20 00
pressevakt@dsb.no

Gjensidige

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef
918 19 434
bjarne.rysstad@gjensidige.no

Norsk brannvernforening

Mari Bræin Faaberg, kommunikasjonssjef
940 57 340
mbf@brannvernforeningen.no