Kun en av fem lagrer vann

, Nyhet


DSB anbefaler at alle husstander lagrer ni liter vann per person. Det er det dessverre ikke så mange som gjør.

I en befolkningsundersøkelse som ble gjennomført rett før Egenberedskapsuka fikk et representativt utvalg på 1000 personer spørsmålet: Har din husstand lagret drikkevann i flasker/beholdere som kan brukes dersom vannet i springen blir avstengt eller forurenset?

Kun 20 prosent svarte ja.

- Vi jobber for at flere skal lagre vann. Det er også noe av det vi prøver å oppnå med Egenberedskapsuka som pågår nå. Jeg er likevel ikke overrasket over at såpass få har lagret vann. Vi har tross alt en stabil og god vannforsyning i Norge, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Selv om drikkevannet i Norge er av god kvalitet, og vannforsyningen er stabil, kan det være lurt å lagre noe drikkevann for å være forberedt hvis noe uforutsett skulle skje.

Skred, ras og flom kan bidra til svikt i vannforsyningen. Mer ekstremvær kan også føre til at strømmen blir borte i kortere eller lengre perioder – noe som igjen påvirker vannforsyningen.

- I Norge bruker de fleste av oss mye vann. Hvis folk har lagret litt beredskapsvann blir det enklere å komme seg gjennom en periode uten rent vann i springen, sier Daae.

DSB oppfordrer alle husstander om å ta noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap. Det mest utfordrende for de fleste er å lagre vann. På sikkerhverdag.no finner du en enkel oppskrift på hvordan du går fram. Kort oppsummert: Fyll kaldt, rennende vann på godt rengjorte vanndunker – så kan vannet stå i kjelleren eller i en bod i årevis.

Om Egenberedskapsuka 2019

  • Gjennomføres for første gang i år, fra 28. oktober til 3. november. Målet er å styrke befolkningens egenberedskap.
  • DSB har invitert kommuner, fylkesmenn, sivilforsvarsdistrikter og frivillige organisasjoner til å være med på kampanjeuka.
  • Er en videreføring av kampanjen «Du er en del av Norges beredskap» – hvor alle landets husstander fikk en brosjyre med konkrete råd om hva man bør ha i hus for å klare seg selv i minst tre døgn.