Kosan Gas Norge AS ilagt forelegg

, Nyhet


Trøndelag politidistrikt har ilagt Kosan Gas Norge AS et forelegg på 500 000 kroner for oppbevaring av mer enn 50 tonn LPG (propan) ved virksomhetens omlastingsanlegg for LPG i Muruvik i Malvik kommune, uten at det på forhånd var innhentet samtykke. Forelegget er vedtatt.

- Virksomheter som oppbevarer LPG i mengde 50 tonn eller mer er omfattet av storulykkeforskriften og har plikt til å innhente samtykke fra DSB før håndtering av farlig stoff påbegynnes, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

DSB ble gjort kjent med den ulovlige oppbevaringen i bekymringsmelding fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 26. januar 2017. På bakgrunn av bekymringsmeldingen og informasjon som ble innhentet i kjølvannet av denne, gjennomførte DSB et uanmeldt tilsyn med virksomheten.

- Tilsynet avdekket at Kosan Gas Norge AS oppbevarte to jernbanevogner med til sammen i overkant av 100 tonn LPG på omlastingsanlegget, sier Rygh Pedersen.

DSB anmeldte Kosan Gas Norge AS for forholdet 13. mars 2017.