Konferanse om fyrverkeri

, Nyhet


Det er over 10 år siden forbudet mot pinneraketter ble innført. Likevel fører fyrverkeri til mellom 10 og 20 øyeskader hvert år i tillegg til andre skader.

DSB arrangerer i dag en dialogkonferanse om fyrverkeri for å få innspill og erfaringer, for så å vurdere om det er behov for å gjøre endringer i måten området reguleres eller forvaltes på. Det inkluderer ytterligere skadereduserende tiltak som innstramninger i regelverk.

- Til tross for at privat bruk av fyrverkeri allerede er strengt regulert opplever vi hvert år mange alvorlige personskader, samt skader på bygninger og annen eiendom. Det er derfor helt naturlig at vi som fagmyndighet reiser spørsmålet om ytterligere tiltak, inkludert innstramninger bør vurderes, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Målet med konferansen er å få et bedre grunnlag for å vurdere å om ytterligere tiltak, herunder innstramninger eller totalforbud bør utredes videre for bruk av privat fyrverkeri.

I en spørreundersøkelse gjennomført av Epinion på oppdrag fra DSB, kommer det frem at hele 64 prosent av de spurte ønsker større begrensninger på privat bruk av fyrverkeri. Så mye som halvparten av de spurte ønsker et generelt forbud. Nå ønsker DSB kvalifiserte innspill for å kunne vurdere hvilke alternativer som best vil løse utfordringene med privat bruk av fyrverkeri.

- Undersøkelsen viser at det er støtte i befolkningen for et strengere lovverk eller skjerpet håndheving av eksisterende regelverk. Faren for personskade, materielle skader og skader på dyr er hovedbegrunnelsene blant dem som ønsker totalforbud mot privat bruk av fyrverkeri. Konferansen vil gi nyttige innspill til vårt videre arbeid på området som fagmyndighet sier Daae.

>> Undersøkelse om privat bruk av fyrverkeri (PDF)

Konferansen finner sted på Thon Conference i Oslo i dag.