Innspill til læreplan i feierfaget

, Nyhet


Utdanningsdirektoratet har lagt ut tidlige skisser til ny læreplan i feierfaget og ønsker å involvere alle som er interessert i innholdet i opplæringen. Det er nå åpent for å gi innspill til læreplanen.

Feierfaget er et sentralt fag for å kunne se sammenhengen mellom brannårsaker og tiltak som reduserer brann. Faget bidrar til at lærlingene utvikler forståelse for brann, kommunikasjon og samhandling.

Faget forbereder lærlingene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling, som stiller krav til endrings- og utviklingskompetanse. Noen sentrale elementer i faget er brannforebygging, HMS, kommunikasjon, samarbeid, tilsyn og myndighetsutøvelse.

DSB oppfordrer brann- og feiervesenet og andre interessenter å gi sine innspill. Du kan gi dine innspill på Utdanningsdirektoratets høringsløsning. Mer informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Frist for å gi innspill er 1. september 2019.

Læreplanen sendes på offisiell høring i desember 2019 og fastsettes i august 2020.