Farlig gods konferansen 2019

, Nyhet


Rammen for Farlig gods Konferansen vil heretter bli overlatt til Norsk Organisasjonsservice og Norsk Forening for Farlig Gods. DSB vil som fagmyndighet fortsatt ha en sentral rolle, både i programkomiteen, med foredrag og tilstedeværelse under konferansen.

Merk at årets konferanse vil foregå på et tidligere tidspunkt enn før og på Gardermoen: 20.-21. mars og Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Mer informasjon og program finner du på nettsidene til Norsk Organisasjonsservice