Evaluering av skogbrannsommeren 2018

, Nyhet


Sommeren 2018 var svært krevende. Antallet gress- og skogbranner var det høyeste i moderne tid. Mot årets slutt, hadde DSB registrert over 2000 gress- og skogbranner, noe som satte den samlede norske beredskapen på store prøver.

DSB publiserer i dag en rapport, der vi oppsummerer de erfaringer et stort antall aktører gjorde i løpet av skogbrann-sesongen i fjor. Hva fungerte og hva fungerte ikke så godt?

Hensikten med dette arbeidet er å identifisere læringspunkter, som kan bidra til å styrke både det forebyggende arbeidet med denne type branner og beredskapen rundt omkring i landet.

Rapporten kan leses i sin helhet her

For spørsmål, ta kontakt med DSBs pressevakt på 992 52 000.