Endringer i forskrift om trykkpåkjent utstyr

, Nyhet


DSB har fastsatt forskrift av 30. april 2019 om endringer i forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Endringene gjøres for å rette opp i svakheter ved oversettelsen av PED direktivet som har blitt videreført i forskriften, samt å oppdatere noen forskriftshenvisninger.

Endringsforskriften finner du på Lovdata (åpner nytt vindu)